Jak funguje termostat a jeho základní funkce

Základní pojmy:

-VÝSTUPNÍ napětí: k dostání jsou např. 5V, 12V, 24V, 240V (výstupní napětí je napětí které vede z termostatu ke spotřebiči jako např. k folii nebo kabelu, větráku).

-VSTUPNÍ napětí 240V=napětí které je směrem do sítě/zásuvky (svorky 1 a 2 na obrázku)

-také se uvádí na jaký pracovní proud/zátěž (např. 1A=Ampér) je termostat stavěný, na to je si třeba dát pozor, protože při zapojení více spotřebičů (folie,kabel,větrák atd...) s větším odběrem el. proudu než je možné může dojít k přehřátí a následnému vznícení se termostatu

Funkce termostatu:

-jako základní funkce je samozřejmě SEPNUTÍ (uzavření kontaktu=folie/kabel začne topit nebo naopak spuštěním větráku, klimatizace začneme prostor chladit) při poklesu na určitou teplotu nachází se na svorkách 5 a 6 na obrázku, některé termostaty mají okruhů více, a tak můžeme termostat použít do většího množství terárií

-s další funkcí kterou se můžeme setkat je "CHLAZENÍ" (princip je stejný, při dosažení určité teploty dojde k uzavření elektrického obvodu a spuštění např. větráku, klimatizace, nachází se na svorkách 7 a 8

-HLÍDÁNÍ VLHKOSTI (termostat kombinovaný s vlhkoměrem) zase to samé, při klesnutí vlhkosti na námi nastavenou hodnotu se uzavře el. obvod a dojde k sepnutí např. mlhovače, rozprašovače, tato funkce nám může například posloužit i takto: při dosažení určité výšky vlhkosti se spustí topný kabel který vytápěním vlhkost sníží, záleží totiž jen na Vás co si na VÝSTUPNÍ napětí/svorky připojíte, může to být v podstatě cokoli od zmiňované folie přes rychlovarnou konvici (tu tam samozřejmě připojovat nebudeme..)

-jako doplňkové funkce se můžeme setkat s termostaty které nás akusticky nebo přes GSM modul (přijde nám SMS) upozorní, že teplota je příliš vysoká, dále také ukládání naměřených hodnot na úložný prostor (paměťová karta, flashdisk) nebo přímo online odesílání v určitých intervalech k nám do PC

stc-1000-2

Příklad připojení termostatu na obrázku:

na svorkách

1,2 = napětí ze sítě (směr do zásuvky)

3,4 = senzor teploty

5,6 = folie, topný kabel,...

7,8 = větrák, klimatizace,...

 

Barva vodiče se zde nerozlišuje.

př.: Na svorkách 1,2 (napětí ze sítě) je jedno kde bude modrý a kde hnědý vodič/drát